The Perfect World Foundation – The Perfect World Foundation is a non-profit organization working with wildlife and nature in crisis, around the world. By increasing knowledge and spreading awareness, our aim is to create courage and preconditions for change, one step at a time. Our clear mission is to save the world.
biologisk mångfald
VÅR PLANET ÄR BEROENDE AV
VÅR PLANET ÄR BEROENDE AV
BIOLOGISK MÅNGFALD
BIOLOGISK MÅNGFALD
trädplantering
FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD & KLIMATET
FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD & KLIMATET
TRÄDPLANTERING
TRÄDPLANTERING
plastfria hav
HAV UTAN SPÖKNÄT & PLAST
PROJECT OCEAN
HAV UTAN SPÖKNÄT & PLAST
PROJECT OCEAN
favoritdjur
TRÄDPLANTERINGSDIPLOM MED
TRÄDPLANTERINGSDIPLOM MED
FAVORITDJUR
FAVORITDJUR
previous arrow
next arrow

The Perfect World Foundation är en svenskgrundad ideell organisation som arbetar med vilda djur och natur i kris, världen över. Genom att öka kunskap och sprida medvetenhet vill vi skapa mod och förutsättningar för förändring, ett steg i taget. Vår tydliga mission är att rädda världen.

THE PERFECT NEWS

Kristin Davis, kanske mest känd för sin roll som Charlotte i “Sex and the City,” har varit en förespråkare för bevarandet av vilda djur i många år. Kristin Davis tilldelades TPWF Award samt titeln Conservationist of the Year 2023 för sitt betydande arbete som har bidragit avsevärt till bevarandet av planetens vilda djur och natur genom att öka den globala medvetenheten om vikten av att skydda biologisk mångfald.

Sea turtle
SAVE THE SEA TURTLES
SAVE THE SEA TURTLES
SAVE THE
SEA TURTLES

PLANTERA TRÄD FÖR VILDA DJUR

Träd skapar livsmiljöer, färskvatten och mat för vilda djur. Träd gynnar också biologisk mångfald och ekosystemen som de vilda djuren lever i, vilket ger dem (och hela ekosystemet) bättre förutsättningar att frodas. Med vår kampanj ”Plant a tree for me” kan du plantera träd i Attenborough Forest och få ett diplom med ditt favoritdjur… eller kanske ge bort det till någon som precis som du och vi – älskar djur! Klicka på ett djur och plantera träd i Attenborough Forest. Se alla favorit djur >

WOMEN WHO ARE CHANGING THE WORLD

Välkommen till vår specialutgåva – Women who are Changing the World – som hyllar kvinnor inom djur- och naturbevarande. Möt den biologiska mångfaldens väktare och hör deras berättelser. Dessa fantastiska kvinnor som stiger upp och dyker upp för att rädda utrotningshotade djur, varje dag.

När du köper magasinet fyllt av underbara berättelser stöder du samtidigt vårt arbete med att bevara vilda djur och natur i kris.

Plastic free Oceans-SE
PROJECT OCEAN
PROJECT OCEAN
PROJECT OCEAN

GE EN GÅVA

Med din gåva, stor som liten, kan The Perfect World Foundation bland annat bidra med ekonomiskt stöd till bevarande- och räddningsprojekt för utrotningshotade djur världen över, kämpa för plastfria hav eller plantera träd som bland mycket annat skapar nya livsmiljöer, främjar biologisk mångfald och motverkar klimatförändringarna.

Vårt arbete är 100% beroende av donationer. Med ditt stöd kan vi göra mer!

Biodiversity
2023 – THE YEAR OF BIODIVERSITY
2023
THE YEAR OF BIODIVERSITY

THE PERFECT PARTNERS

THE PERFECT SPONSORS