Trädplantering motverkar globaluppvärmning, skapar livsmiljöer och biologisk mångfald

ATTENBOROUGH-SKOGEN
En miljon planterade träd 

Under The Perfect World Foundations klimatkonferens 2018 i Göteborgs Botaniska Trädgård, planterade Sir David Attenborough det symboliska första trädet i organisationens trädpantningsprojekt ”Attenborough-skogen”. Projektets mål är att globalt plantera en miljon träd för att minska tryckt som den globala uppvärmningen sätter på vår planet.

Att plantera träd är ett av de mest effektiva sätten att minska koldioxidnivån (CO2) i atmosfären. CO2 är en växthusgas och bidrar till den globala uppvärmningen. Gasen släpps ut i atmosfären genom bland annat förbränning av fossila bränslen som olja, kol och gas. Fossila bränslen bildas från resterna av döda växter som en gång absorberat koldioxid från atmosfären. Nya sätt att absorbera CO2 undersöks ständigt, men plantering av träd är hittills fortfarande ett av de mest effektiva och naturliga sätten att absorbera CO2.

The Perfect World Foundations globala trädpantningsprojekt ”Attenborough-skogen” fokuserar på att plantera träd för att minska koldioxid i atmosfären. Men träd absorberar inte bara CO2, de binder också mark, vilket minskar ökenspridningen och minskar risken för att jordras. En annan positiv effekt är att med att plantera träd är att det skapar bättre förutsättningar för biologisk mångfald och skapar livsmiljöer.


The Perfect World planterar träd i Zimbabwe


  Träd och CO2 reduktion

  Trädplantering är nästan en hel vetenskap i sig, eftersom att det finns cirka 30 000 olika arter av träd som alla har olika egenskaper och varierande förmåga att absorbera koldioxid (CO2). Som vi alla vet växer träd på olika platser på jorden med olika klimat och tillväxtförhållanden. På grund av detta är det inte möjligt att ange exakt hur mycket CO2 ett träd absorberar, men det är möjligt att få fram ett ungefärligt svar.

  För att beräkna kostnaden för att minska atmosfärisk koldioxid genom trädplantering använder vi olika antaganden om hur mycket CO2 ett träd absorberar och hur länge det lever. Ett träd kan leva en kortare period, men upp till många hundra år. Ett träd kostar mellan 5–50 kronor att plantera, beroende på trädart och plats. En beräkning, med dessa antaganden, innebär att man kompenserar cirka 7,50 kilo för varje svensk krona.


  Vad du kan göra

  Det genomsnittliga koldioxidutsläppet per svensk är mellan 6 000–10 000 kilo CO2 per år. Vi räknar med 100 kronor i månaden, vilket motsvarar 1 200 kronor och 7 200 kilo CO2 per år. Du kan plantera träd genom oss för att kompensera för ett helt år, eller en månad i taget.

  Med The Perfect Worlds Utsläppskalkylator kan du beräkna ditt exakta koldioxidutsläpp för dina flygresor, och kompensera genom trädplantering... men glöm inte, Business Class kostar dubbelt så mycket eftersom att du tar upp dubbelt så mycket utrymmet – utsläppskalkylatorn hjälper dig att räkna rätt.

  Vi använder cookies för att analysera hur våra besökare använder vår webbsida och för att hjälpa oss att ge bästa möjliga upplevelse för användarna.