Mer än 50 procent av syret vi andas produceras av alger och plankton

Save the Ocean

70 procent av vår blå planet är täckt av hav, och marina växter producerar omkring 50 procent av syret som vi alla andas. Men våra hav har blivit avfallsstation för plast, industriavfall och massa annat skräp som inte hör hemma i havet. Och de marina ekosystemen påverkas negativt… i rasande takt

Fiskeindustrins överfiske dränerar haven på biologisk mångfald, och ett oroande antal marina arter är utrotningshotade. Selektivt fiske, som hajfensfiske och tonfisk, är riktar sig hänsynslöst mot enskilda arter och skapar obalans i havets ekosystem. Och fisketekniker som trålning dödar marint liv som inte ens var avsett att fångas.

Över 80 procent av de skadliga föroreningarna i våra hav kan spåras till mänskliga aktiviteter på land. Bekämpningsmedel och gödselmedel inom jordbruk och industriavfall hamnar i havet, vilket resulterar i syreutarmning och försurning som dödar dess invånare.

Över 8 miljoner ton plast hamnar i våra hav varje år. Vilket motsvarar en sopbil varje minut eller 10 000 sopbilar varje vecka eller 43 000 sopbilar varje månad – fyllda med plast som dumpas i havet. Över hälften av alla havssköldpaddor har misstagit plast för mat, och en miljon sjöfåglar och hundratusentals marina däggdjur dör varje år på grund av plastföroreningarna.

Ett av de största hoten mot våra hav är den globala uppvärmningen, orsakad av koldioxidutsläpp från till stor del användning av fossila bränslen. Den globala uppvärmningen får havstemperaturer att stiga med enorma konsekvenser. De marina ekosystemen är inte anpassade för de högre vattentemperaturerna, inte ens om det bara rör sig om en temperaturhöjning på en tiondels grad. Haven absorberar också stora mängder atmosfärisk koldioxid vilket orsakar försurning, vilket i sin tur påverkar levnadsförhållandena i de marina ekosystemen negativt.


Vad vi gör

På World Ocean Day 2019 lanserade The Perfect World Foundation sin kampanj The Blue Bucket. Ett projekt med syfte att sprida kunskap och medvetenhet om nedsmutsningen av våra hav, och skapa ett globalt engagemang att städa upp våra hav. Projektet uppmuntrar alla att plocka upp plast, och annat skräp, från havet och stränder. Målet är att inspirera båtägare och alla som tillbringar tid vid havet att skaffa sig den ”Blå Hinken”, och börja plocka upp skräp ur havet för att bilda världens största team av ”havsstädare”.

Ett av de största hoten mot våra hav är den global uppvärmning, orsakad av koldioxidutsläpp. Träd absorberar koldioxid, och är ett extremt effektivt sätt att minska koldioxid i atmosfären, och bekämpa den globala uppvärmningen. Och en av många anledningar till att organisationen 2018 startade sitt stora trädplantingsprojekt – Attenborough-skogen.

The Perfect World Foundation arrangerande 2017 insamlingsgalan ”Save The Ocean”, med fokus på havets utsatta situation. Den världsberömda marinbiologen och oceanografen Dr Sylvia Earle tog under kvällen emot organisationens hederspris The Perfect World Award för sitt progressiva arbete för att rädda vår planets hav.

2017 och 2018 arrangerade The Perfect World Foundation expeditioner till Svalbard, med fokus på att få insikt i och sprida kunskap om forskningen i den arktiska regionen.

Vi stöder också bevarandeprojekt för den indonesiska mantan.


Vad du kan göra

Ta reda på och lära dig mer om vikten av friska hav och vad de största hoten. Dela din kunskap med vänner och familj – i samtal, på sociala medier – skapa medvetenhet, uppmuntra till handling. Besök inte akvarier och nöjesparker där delfiner, vitvalar, späckhuggare och andra marina däggdjur hålls fångna för att uppträda som turistattraktioner. Kasta aldrig plast eller annat skräp i havet.

Gå med i vår The Blue Bucket-kampanj och bjud med dina vänner för att plocka upp plast och skräp i havet och längs stränder. Köp vår snygga och slitstarka Save the Ocean-tygväska i webbshopen för att stödja våra havskampanjer. Med oss kan du också Volontärresa och få möjligheten att arbeta med marinforskare och uppleva marinbevarandeprojekt runt om i världen. Donationer och sponsring är avgörande för att vi ska ha möjlighet att fortsätta vårt arbete med att rädda våra hav och djurlivet under ytan.

Vi använder cookies för att analysera hur våra besökare använder vår webbsida och för att hjälpa oss att ge bästa möjliga upplevelse för användarna.