Plantera träd för vår planet

Sir David Attenborough, tillsammans med TPWF, planterade det första trädet i det som vi kallar "The Attenborough Forest" eller "Canopy" i september 2018 i Sverige. Trädplantning och skydd av befintliga träd är ett mycket effektivt sätt att minska koldioxidutsläppen, och TPWF avser inte bara att plantera träd och skogar utan också skydda befintliga områden från avskogning. Det första målet är att plantera och skydda en miljon träd tillsammans med individer och företag. CO2 är ett globalt problem, och Attenborough-skogen är ett globalt trädplanterings- eller skyddsprogram, och omfattar träd och områden runt om i världen.

Träd reducerar inte bara koldioxid, de avlastar också våra hav, minskar ökenspridning och återställer den biologiska mångfalden och mycket mer, och är mycket effektivare än någon artificiell eller mänskligt skapad CO2-teknik. The Perfect World Foundation samarbetar med noggrant utvalda trädplanterings- och skyddsprojekt runt om i världen för att optimera utfallet och säkerheten.

Läs mer om trädplantering här

Donationsformulär

Donerarinformation

Donationsinformation

/

Vi använder cookies för att analysera hur våra besökare använder vår webbsida och för att hjälpa oss att ge bästa möjliga upplevelse för användarna.